Författare

Robert Burman

Doktor

Biografi för Robert Burman

Robert Burman är farm dr i farmakognosi, verksam vid Uppsala Universitet och styrelseledamot i Apotekarsocietetens Sektion för farmakognosi.

More about Robert Burman

Division of Pharmacognosy
Department of Medicinal Chemistry
Biomedical Center
Uppsala University
Box 574
S-751 23 Uppsala
Sweden

Böcker av Robert Burman