Läkemedel från naturen

En integrerad del av medicinen


Utgåva: 
1:a
Utgivningsår: 2013
Författare: Lars BohlinJan G Bruhn, Robert Burman
ISBN: 978-91-984078-4-6
Sidor: 256
Filstorlek: 28 MB
Format: PDF

299.00 SEK

Description

Läkemedel från naturen – En integrerad del av medicinen

Intresset för växter och naturprodukter som läkemedel har exploderat de senaste trettio åren. Detta har skapat ett stort intresse för ämnet farmakognosi, den akademiska disciplin som ansvarar för forskning och utbildning om dessa medel.

Läkemedel från naturen har alltid funnits, och cirka fyrtio procent av dagens läkemedel har sitt ursprung i naturen. De flesta är kemiska substanser som isolerats från olika organismer och används direkt eller efter kemisk modifiering. Till detta kommer idag de många växtextrakt som godkänts som läkemedel inom EU och framförallt används inom egenvården som växtbaserade läkemedel.

Boken vänder sig till blivande farmaceuter, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som en introduktion till farmakognosin. I boken beskrivs naturens läkemedelspotential och de kemiskt rena naturprodukternas ursprung och terapeutiska användning enligt ATC-systemet.

De växtbaserade läkemedlen är inte lika välkända bland vårdpersonal och ett femtiotal växter har därför fått utförliga monografier med information om traditionell användning, modern forskning och medicinska indikationer samt biverkningar och interaktioner.

Boken tar även upp gällande lagstiftning och kvalitetskontroll. Den kan därför också användas i vidareutbildning och som ett uppslagsverk över de medicinalväxter som idag tilldrar sig störst intresse och användning.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Läkemedel från naturen”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lars Bohlin

Lars Bohlin är farm dr och professor i farmakognosi vid Uppsala Universitet sedan 1991. Hans forskargrupp bedriver sedan många år aktiv forskning om olika naturprodukters struktur och effekter.
Läs mer…

Jan G Bruhn

Jan G Bruhn är farm dr och har varit universitetslektor i farmakognosi vid Uppsala Universitet och adjungerad professor vid Högskolan i Kalmar.
Läs mer…

Robert Burman

Robert Burman är farm dr i farmakognosi, verksam vid Uppsala Universitet och styrelseledamot i Apotekarsocietetens Sektion för farmakognosi.